Ga verder naar de inhoud

Beleving en begeleidingsnoden van pleegkinderen

20 september 2021

Hoe beleven pleegkinderen de pleegzorgsituatie? En welke noden hebben zij op vlak van begeleiding?

In 2016 verscheen het eindrapport ‘Een onderzoek naar de beleving en begeleidingsnoden van pleegkinderen’, (Clé, Van Holen, & Vanderfaeillie, 2016). 27 Vlaamse pleegkinderen met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar die minstens zes maanden in perspectiefbiedende pleegzorg verbleven, werden geïnterviewd. Acht thema’s werden besproken.

Het Kenniscentrum maakte een dossier met uitgebreide samenvatting van het rapport en een nieuwsbrief die de belangrijkste bevindingen belicht.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Elk jaar blikken we in ons jaarbeeld terug op het afgelopen werkjaar.

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.