Ga verder naar de inhoud

Gedeelde wereld

In elke pleegzorgsituatie zetten we in op een gedeelde wereld: het creëren van verbinding tussen pleegzorgers, ouders, andere betrokkenen en het pleegkind of de pleeggast.

Als een kind, jongere of pleeggast in een pleeggezin verblijft, komt de wereld van de ouders en de wereld van de pleegzorgers samen.

Gedeeld ouderschap, een goede samenwerking en verbinding tussen ouders en pleegzorgers, is essentieel voor de ontwikkeling van een pleegkind. Het kind kan de relatie met zijn ouders behouden en tegelijkertijd een relatie opbouwen met de pleegzorgers. De vrijheid krijgen om ouders, pleegzorgers, broers, zussen, andere familieleden en betrokkenen graag te mogen en te kunnen zien, heeft een positief effect op het welbevinden. Zowel ouders, pleegzorgers als de pleegzorgbegeleider spelen een rol om die gedeelde wereld tot stand te brengen.

Bezoekruimte

Contacten tussen pleegkinderen en hun ouders bevorderen de identiteitsontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het algemeen welzijn van het kind. We bekijken samen de mogelijkheden hoe we de contacten vorm geven. In sommige situaties is het nodig dat de contacten onder begeleiding in een bezoekruimte doorgaan. De bezoekruimte is een veilige plek waar we ontmoetingen tussen ouders en pleegkinderen organiseren. We creëren er een huiselijke sfeer, waar ouders de ruimte krijgen om hun ouderrol op te nemen. In de bezoekruimte zetten we actief in op de gedeelde wereld tussen ouders, pleegzorgers, kind,...

Coördinator bezoekruimtes:
Thales Bernaert, stafmedewerker context en verbinding
Gsm: 0499/88 69 93

Streepjeskamer 2

Onze locaties en contactgegevens:

Aalst:
Parklaan 31 A, 9300 Aalst
Supervisor: Ann Van Hauwermeiren, gsm: 0492/58 73 53

Drongen:
Beekstraat 33, 9031 Drongen, tel. 09 216 82 22
Supervisors: Jessica Van den Driessche, gsm: 0499/75 54 80,
Bernadette Meert, gsm: 0468/16 90 66

Eeklo: Visstraat 14, 9900 Eeklo
Supervisor: Sabine Colman, gsm: 0498/86 87 03

Oudenaarde: Kortrijkse Heerweg 7, 9700 Oudenaarde
Supervisor: Kim Laga, gsm: 0499/98 91 03

Sint-Niklaas:
Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas
Supervisor: Simon Vansteyvoort, gsm: 0498/17 19 71