Ga verder naar de inhoud

Functiebeschrijving Algemeen Directeur Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Soms kan een kind in een kwetsbare context niet thuis wonen, voor een korte of een langere periode. Pleegzorg is dan vaak de beste oplossing. Zo’n warme thuis staat ook open voor volwassenen met een handicap en/of psychische problematiek.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen begeleidt momenteel meer dan 2.200 kinderen, jongeren en volwassenen in 1.500 pleeggezinnen, dankzij de inzet van 280 medewerkers.

Het is de missie van Pleegzorg om kinderen, jongeren en volwassenen vanuit die kwetsbare context te begeleiden in een ander gezin. Pleegzorg versterkt de ouders en ondersteunt de pleeggezinnen en waar het kan, verbindt ze alle betrokkenen met elkaar.

Wat verwachten wij van een algemeen directeur?

 • Als Algemeen Directeur geef je richting aan de organisatie, gevoed door je affiniteit met pleegzorg en het maatschappelijk welzijnslandschap. Je neemt een actieve rol in het ontwikkelen van een sterke visie, missie, doelen en kaders, in nauwe samenwerking met medewerkers en bestuur.
 • Als Algemeen Directeur leid en coördineer je de organisatie bij het realiseren van de strategische doelstellingen. Hierbij heb je aandacht voor een kwalitatieve dienstverlening. Je communiceert helder wat je doet en waarom je dit doet.
 • Je bent een facilitator die mensen inspireert, motiveert en samenbrengt. Je bent de drijvende kracht van het directieteam en het organisatieoverleg. Je biedt kaders en processen ter ondersteuning van interne en externe samenwerkingsverbanden.
 • Vanuit een helikopterview til je de organisatie naar een hoger niveau en begeleid je samen met je medewerkers veranderingsprocessen binnen Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Synergie, daadkracht en efficiëntie staan daarbij voorop.
 • Als bruggenbouwer tussen de verschillende deelwerkingen garandeer je de beste interne en externe dienstverlening, steeds in functie van de kernopdracht van de organisatie. Het gaat hierbij om het steunen en versterken van de samenwerking tussen intern ondersteunende diensten van de begeleiding enerzijds en de hulpverlenende teams anderzijds. Ook de samenhang van het aanbod voor minderjarigen en volwassenen is hierbij belangrijk.
 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het personeel. Je evalueert en controleert de uitvoering van het gevoerde beleid op centraal niveau, in de regio's en in de deelwerkingen. Vasthoudend aan de algemene organisatiedoelen durf je te corrigeren en waar nodig beslissend op te treden.
 • Je zorgt voor een duurzaam en ecologisch beheer van het patrimonium van de organisatie. Je waakt over de begroting, de inkomsten en uitgaven.
 • Je bent de ambassadeur en woordvoerder van de organisatie, neemt op relevante fora het podium met sterke betrokkenheid op de missie van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Je volgt evoluties op in het werkveld en formuleert standpunten ten aanzien van deze evoluties.
 • Je neemt een leidende rol in het organiseren en het voorbereiden van de bestuursvergaderingen. Je bepaalt de agenda in overleg met de voorzitter.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over kennis van of affiniteit met het pleegzorglandschap en bent bereid om je te laten voeden door de experts binnen de organisatie. Je beschikt over een master of bachelor menswetenschappen en ervaring in leidinggeven.
 • Je wordt omschreven als iemand die inspireert en richting geeft. Status quo stel je liever in vraag dan te aanvaarden. Je bouwt mee aan de toekomst van Pleegzorg in een evoluerend hulpverleningslandschap.
 • Je bent analytisch en strategisch ingesteld. Je kan standpunten innemen in lijn met de visie van de organisatie en deze op een transparante en inspirerende manier overbrengen.
 • Je bent consequent in je besluitvorming, daden en woorden.
 • Je ben een inspirerende leider voor het directieteam, zet in op talenten en stuurt bij waar nodig. Je zet bakens uit en stimuleert de optimale verbinding en samenwerking.
 • Je toont zelfcontrole en straalt zelfvertrouwen uit. Je blijft doelmatig denken en handelen in moeilijke omstandigheden en onder zware druk.
 • Je hebt een duidelijke en consequente communicatiestijl. Wat je doet is in lijn met wat je zegt en beslist.
 • Je bent een optimist en enthousiasmeert de medewerkers om in oplossingen te denken en verantwoordelijkheid te nemen.
 • In alles wat je doet vertrek je van de belangen en verwachtingen van de pleegkinderen en hun ouders, de pleeggasten en de pleeggezinnen.

Selectieprocedure

Stuur je CV en motivatiebrief naar directeurvanmorgen@pleegzorgoostvlaanderen.be uiterlijk tegen 16 oktober 2023.

Na een eerste selectie zullen weerhouden kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Bestuursraad en de Directie.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dieter Honoré, voorzitter van de Raad van Bestuur, dieter.honore@pleegzorgoostvlaanderen.be