Ga verder naar de inhoud

Doe een gift

Door een vrije gift te doen geef je onze werking een duwtje in de rug. En daarmee ook elk kind, elke jongere en volwassene die wij ondersteunen.

Via het online formulier kan je een gift doen voor Pleegzorg Vlaanderen. Kies voor een overschrijving als je liever de pleegzorgdienst in jouw provincie steunt. Die financiƫle gegevens vind je onder het formulier.

Door je rijksregisternummer door te geven, verschijnt het totaal van je donaties automatisch op je belastingaangifte en ontvang je automatisch de teruggave van je gift. Ontvang je graag een fiscaal attest, dan is het invullen van je rijksregisternummer verplicht.

Via dit formulier kan je een gift doen voor Pleegzorg Vlaanderen.

Steun je liever de pleegzorgdienst in jouw provincie? Onder het formulier vind je de financiƫle gegevens van de diensten.

Een gift voor een provinciale dienst

OPGELET: Wil je een fiscaal attest ontvangen? Noteer dan je adres en rijksregisternummer als mededeling bij je gift. Op die manier verschijnt het totaal van je donaties automatisch op je belastingaangifte en ontvang je automatisch de teruggave van je gift. Zo ben je zeker dat je van het belastingvoordeel geniet.

Pleegzorg Provincie Antwerpen
Het rekeningnummer van Pleegzorg Provincie Antwerpen is BE56 5230 8070 5388

Pleegzorg Limburg
Het rekeningnummer van Pleegzorg Limburg is BE19 0688 9894 6012.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Het rekeningnummer van Pleegzorg Oost-Vlaanderen BE97 0017 1438 2949.

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Het rekeningnummer van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel is BE03 7310 3533 8384.

Pleegzorg West-Vlaanderen
Het rekeningnummer van Pleegzorg West-Vlaanderen is BE87 7370 4627 4194.

Pleegzorg Vlaanderen
Het rekeningnummer van Pleegzorg Vlaanderen vzw is BE76 0688 9918 7195.

Waarvoor gebruiken we de giften?

Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Daarom moeten we voortdurend investeren in wervings- en bekendmakingsacties, intensieve selectie, voorbereiding en vorming. Daarvoor is extra geld nodig want voor die activiteiten ontvangen we geen subsidies. Bovendien proberen we onze gezinnen elk jaar te bedanken met een leuke verrassing.

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg voor een totaalbedrag van 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet zeker niet je adres en rijksregisternummer te vermelden als mededeling bij je overschrijving!

Het fiscaal attest wordt eenmaal per jaar afgeleverd, in de maand april van het volgend jaar, en vermeldt het totaalbedrag van alle giften tijdens het voorgaande kalenderjaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, melden we het hier. Het overzicht wordt ook doorgegeven aan de belastingadministratie, dus normaal gezien staat jouw gift al vermeld op jouw Tax On Web.

Nog vragen? Mail ons op info@pleegzorgvlaanderen.be!

Wil je een deel van je erfenis schenken?

Een legaat aan Pleegzorg Vlaanderen is mogelijk. Dat kan heel eenvoudig via een eigen, handgeschreven testament of een testament opgemaakt door je notaris. Het is voldoende te vermelden dat je een deel van je bezit nalaat aan Pleegzorg Vlaanderen vzw. Wij betalen momenteel slechts 8,5 procent successierechten, dus ruim 90 procent van je erfenis komt ten goede aan het warme engagement en werk binnen Pleegzorg. Wilsbeschikkingen die na 1 juli 2021 (in het Vlaams Gewest) worden uitgevoerd ten voordele van goede doelen, zijn zelfs volledig vrijgesteld van erfrechten. Ook schenkingen aan onze organisatie worden vanaf die datum niet langer belast (in het Vlaams Gewest).

Vanaf aanslagjaar 2021 (kalenderjaar 2020) is het niet meer mogelijk om in Vlaanderen nog een duolegaat te voorzien.

Logo EF website

Ethische fondsenwerving en transparantie

Partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw onderschrijft de Ethische Code van RE-EF vzw.

Je beschikt over een recht op informatie: dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

De synthese van de kerngetallen voor 2022 kan je hieronder nalezen.