Ga verder naar de inhoud

Tegemoetkomingen voor personen met een beperking

17 juni 2022

Wanneer je een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek opvangt in je gezin kan je een aanvraag indienen bij je gemeente voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Twee vrouwen maken muziek

Volwassenen met een beperking hebben recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) als zij omwille van hun handicap niet kunnen werken of wel werken maar hun verdienvermogen beperkt is tot 1/3 van wat iemand op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Personen met een handicap of een psychiatrische achtergrond die moeite ondervinden bij dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen, poetsen, verplaatsingsmogelijkheden kunnen misschien een beroep doen op een integratietegemoetkoming (IT).

IVT en IT kunnen toegekend worden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Let op:

  • Het is niet toegelaten om IVT en IT te combineren met de zorgtoeslag van een pleeggast of - kind of met het basisondersteuningsbudget (BOB) voor jongeren tussen 18 en 21 jaar. Het kan dus zijn dat men de zorgtoeslag of BOB verliest bij toekenning van een IT of IVT.
  • Het aanvragen van een IT of IVT kan ook impact hebben op de kostenvergoeding en de eigen bijdrage van het pleegkind of de pleeggast.

Meer uitleg en een simulatietool om het bedrag van de IVT/IT te berekenen kan je vinden op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Ook je begeleider kan je helpen als je hierbij vragen hebt.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

U-Care een Europees project voor pleegzorg voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV)

Ondersteuning op maat

In deze nieuwsbrief geven we aandacht aan het Europees project UNACCOMPANIED CHILDREN IN ALTERNATIVE RESIDENCE (U-Care) project. Pleegzorg was één van de partners in dit project (januari 2021- november 2022), gericht op Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV).