Ga verder naar de inhoud

Pleegzorg Vlaanderen: erkenning

06 oktober 2021

De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen wordt erkend en gesubsidieerd door agentschap Opgroeien.

Twee jongens kussengevecht

De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen verzorgt de kerntaken die zijn bepaald in een convenant met het Agentschap Opgroeien:

  • Het ontwikkelen en uitdragen van deskundigheid rond pleegzorg;
  • Het vertegenwoordigen van de pleegkinderen, de pleeggasten, de pleegzorgers, de gezinnen en de diensten voor pleegzorg;
  • Het sensibiliseren en bekendmaken van pleegzorg;
  • Het ondersteunen van de diensten voor pleegzorg;
  • Het opzetten van steungroepen voor pleegkinderen en pleegzorgers;
  • Het optreden als structurele gesprekspartner rond pleegzorg met de Vlaamse Gemeenschap.