Ga verder naar de inhoud

Persoonsvolgendbudget (pvb) en pleegzorg

26 november 2021

Pleegzorg is een vrijwillig engagement en dat blijft zo. Maatschappelijk is en blijft dit van onschatbare waarde.

Nu komt er een bijkomende mogelijkheid: onder bepaalde voorwaarden kan een pleeggast met zijn persoonsvolgende budget (pvb) voor zorg nu ook een pleegzorger betalen voor bepaalde zorgtaken.

Dat kan op verschillende manieren:

 • Een pleegzorger kan - zoals een ouder - in loondienst van de pleeggast gaan werken en zijn of haar 'zorgverstrekker' worden.
 • Een pleegzorger kan als officiĆ«le 'vrijwilliger' naast zijn taak als pleegzorger extra ondersteuningstaken uitvoeren voor de pleeggast.
 • Een pleegzorger kan ook voor een pleeggast een dienst leveren als zelfstandige, onder het statuut van zelfstandige of zelfstandige in bijberoep.

Alle taken kunnen ook opgenomen worden door andere personen dan de pleegzorgers: kinderen van de pleegzorgers, andere familieleden, buren...

Voorwaarden

 • Het gaat hier uitsluitend over taken die niet onder het 'gewone' engagement van pleegzorg vallen. Als pleegzorger sta je in voor het aanbieden van een 'kwaliteitsvol verblijf'. Enkel voor taken die de normale zorg overstijgen, kan een extra vergoeding betaald worden. Dat zijn taken die je duidelijk kan omschrijven en die een andere hulpverlening of dienst ook zou kunnen geven. Wanneer een pleeggast zichzelf niet kan wassen of verzorgen en er elke dag voor het dagelijks toilet moet geholpen worden, kan dat gezien worden als meer dan normale zorg. Daarvoor kan je de hulp van een zelfstandige verplegingsdienst inschakelen of zou je als pleegzorger extra vergoed kunnen worden.
 • Er zal altijd een contract opgemaakt moeten worden. Dat gebeurt altijd met de ondersteuning van een bijstandsorganisatie of een vrijwilligersorganisatie.
 • In de Afsprakennota van Pleegzorg zal vermeld worden dat er ook een contract voor zorg is en zullen de concrete afspraken opgenomen worden.
 • Wanneer pleegzorg gecombineerd wordt met een Persoonsvolgend Budget (pvb), moet je aantonen dat ook de opvang en ondersteuning binnen pleegzorg een meerwaarde heeft en dus ook nodig blijft.

Praktisch

Wanneer een pleeggast overweegt om met zijn of haar Persoonsvolgend Budget (pvb) extra ondersteuning door de pleegzorgers te betalen, dan moet je dat altijd melden aan je pleegzorgdienst. Het team van begeleiders buigt zich dan samen met de pleegzorgers over de concrete vragen en beslissen wat wel en niet onder deze regelgeving valt. Er wordt dan ook een grote openheid verwacht rond budgetten en het opgestelde ondersteuningsplan. Ook een mogelijke combinatie met een vergoeding voor zorgzwaarte of bijzondere kosten moet geval per geval bekeken worden.

Wil je meer uitleg of heb je vragen?

Spreek er je begeleider op aan. Samen met jou bekijkt die wat kan of niet kan en hoe je dat praktisch moet regelen.

Opgelet

Als een pleeggast besluit een pleegzorger te betalen voor bepaalde zorgtaken, dan moet dat bedrag altijd afgenomen worden van zijn of haar totaal zorgbudget. Er komt daarvoor geen extra geld vrij. Wanneer de pleeggast een voucher volledig opgebruikt heeft in een voorziening en er geen vrij besteedbaar gedeelte is, kan dat niet.

Naast deze reglementering rond Persoonsvolgende Financiering en pleegzorg blijft alle andere wetgeving steeds van toepassing:

 • Het VAPH zal niets vergoeden dat via het RIZIV of de mutualiteit kan vergoed worden.
 • Op uitbetaald loon moeten belastingen worden betaald.
 • Een vrijwilliger kan maximum 34,71 euro per dag of 1.388,4 euro per jaar onkostenvergoeding krijgen zonder daarop belastingen te moeten betalen. (cijfers 07/2020 - info)
 • Als je leeft van een vervangingsinkomen kan het problemen geven wanneer je een vergoeding krijgt of vrijwilligerswerk doet.

Vraag dus steeds alles goed na bij de betrokken instanties voor je een contract afsluit.

Andere interessante artikels

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.

Bezoekregelingen in pleegzorg: welke adviserende criteria gebruiken pleegzorgbegeleiders?

Opvoeden

In deze nieuwsbrief bespreken we een recente studie over de criteria die gebruikt worden door pleegzorgbegeleiders bij het maken van aanbevelingen voor een bezoekplan tussen pleegkinderen en hun ouder(s).