Ga verder naar de inhoud

Partners in Parenting (P&P)

22 oktober 2021

'Partners in Parenting' (P&P) geeft kinderen die in een leefgroep verblijven en niet of nauwelijks naar huis kunnen een plek buiten de leefgroep. Op die manier krijgen zij alle kansen om te ontwikkelen.

Twee kinderen spelen met blokken

Het gaat bij P&P specifiek om kinderen met een bepaalde problematiek die daardoor niet in aanmerking komen voor reguliere pleegzorg. Deze kinderen kunnen ook van pleegzorg genieten mits intensieve ondersteuning van het kind, de ouders en de pleegouders.

De voorziening als ankerpunt

Tijdens dit traject kunnen pleegouders rekenen op zeer intensieve begeleiding vanuit de voorziening in samenwerking met pleegzorg. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om terug te vallen op de voorziening, die blijft namelijk altijd het ankerpunt. Zo blijft er bijvoorbeeld altijd een bed voor het kind gereserveerd in de leefgroep. De samenwerking tussen ouders, pleegouders en voorziening staat hierin centraal.

Verschillende vormen

Lang, kort of af en toe logeren. Het kan allemaal. De nood van ieder kind verschilt, dus zoeken we ook verschillende soorten gezinnen. Zij die voor lange tijd een engagement willen aangaan waarbij het kind full time bij hen verblijft, maar ook gezinnen waar kinderen af en toe eens mogen logeren of spelen. Voor een kind dat in een leefgroep verblijft, is een extra plekje erg welkom.

P&P in Vlaanderen

Partners in Parenting (P&P) ontstond al meer dan 10 jaar geleden in Limburg, in MFC Bethanië. Sinds 2014 werkt Bethanië nauw samen met Pleegzorg. Vanaf eind 2021 start een proeftraject om P&P ook in de andere Vlaamse provincies uit te rollen. Tijdens het proeftraject werken we samen met onderstaande voorzieningen:

Een infosessie in jouw buurt

Wil je meer weten over Partners in Parenting? Kom dan kennismaken tijdens een infosessie in jouw buurt!

Infosessie van leefgroep naar gezin
Infosessie

Infosessie van leefgroep naar gezin

3 februari - GC De Munk, Zwalm
(Pleegzorg i.s.m vzw Amon)
Algemene foto
Infosessie

Infosessie: van leefgroep naar gezin (pleegzorg i.s.m. De Wiekslag)

24 januari - De Wiekslag
-- LET OP! Enkel voor inwoners van de provincie Limburg -- Ook voor kinderen die in een leefgroep wonen, kan de warmte van een…
Algemene foto
Infosessie

Infosessie: van leefgroep naar gezin (pleegzorg i.s.m. Bethanië)

21 januari - Brugbemdenstraat 1 - 3500 Hasselt
-- LET OP! Enkel voor inwoners van de provincie Limburg -- Ook voor kinderen die in een leefgroep wonen, kan de warmte van een…

Andere interessante artikels

Persoonsvolgendbudget (pvb) en pleegzorg

Administratie, Geld, Ondersteuning op maat

Onder bepaalde voorwaarden kan een pleeggast met zijn persoonsvolgende budget (pvb) voor zorg een pleegzorger betalen voor bepaalde zorgtaken.

Cultuursensitieve pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wanneer een kind van allochtone ouders tijdelijk niet thuis kan wonen, is het vaak de wens van de ouders dat het opgevangen wordt door een gezin uit dezelfde cultuur.