Ga verder naar de inhoud

Partners in Parenting (P&P)

22 oktober 2021

'Partners in Parenting' (P&P) geeft kinderen die in een leefgroep verblijven en niet of nauwelijks naar huis kunnen een plek buiten de leefgroep. Op die manier krijgen zij alle kansen om te ontwikkelen.

Twee kinderen spelen met blokken

Het gaat bij P&P specifiek om kinderen die niet in aanmerking komen voor reguliere pleegzorg. Deze kinderen kunnen ook van pleegzorg genieten mits intensieve ondersteuning van het kind, de ouders en de pleegouders.

De voorziening als ankerpunt

Tijdens dit traject kunnen pleegouders rekenen op zeer intensieve begeleiding vanuit de voorziening in samenwerking met pleegzorg. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om terug te vallen op de voorziening, die blijft namelijk altijd het ankerpunt. Zo blijft er bijvoorbeeld altijd een bed voor het kind gereserveerd in de leefgroep. De samenwerking tussen ouders, pleegouders en voorziening staat hierin centraal.

Verschillende vormen

Lang, kort of af en toe logeren. Het kan allemaal. De nood van ieder kind verschilt, dus zoeken we ook verschillende soorten gezinnen. Zij die voor lange tijd een engagement willen aangaan waarbij het kind full time bij hen verblijft, maar ook gezinnen waar kinderen af en toe eens mogen logeren of spelen. Voor een kind dat in een leefgroep verblijft, is een extra plekje erg welkom.

P&P in Vlaanderen

Partners in Parenting (P&P) ontstond al meer dan 10 jaar geleden in Limburg, in MFC Bethanië. Sinds 2014 werkt Bethanië nauw samen met Pleegzorg. Vanaf eind 2021 start een proeftraject om P&P ook in de andere Vlaamse provincies uit te rollen. Tijdens het proeftraject werken we samen met onderstaande voorzieningen:

Een infosessie in jouw buurt

Wil je meer weten over Partners in Parenting? Kom dan kennismaken tijdens een infosessie in jouw buurt!

Witte allstars
Infosessie

Infosessie van leefgroep naar gezin

31 mei - Kasteel van Egmont, Zottegem (Enkel voor Oost-Vlaanderen)

Ook voor kinderen die in een leefgroep wonen, kan de warmte van een gezinscontext het verschil maken. We gaan op zoek naar gezinnen die kinderen met een bepaalde problematiek willen opvangen.

Algemene foto
Infosessie

Infosessie: van leefgroep naar gezin (pleegzorg i.s.m. De Wiekslag)

24 januari - De Wiekslag
// UPDATE // DEZE SESSIE ZAL DIGITAAL PLAATSVINDEN.Nadat je bent ingeschreven, ontvang je een link via mail. -- LET OP! Enkel voor…
Algemene foto
Infosessie

Infosessie: van leefgroep naar gezin (pleegzorg i.s.m. Bethanië)

21 januari - Brugbemdenstraat 1 - 3500 Hasselt
// UPDATE // DEZE SESSIE ZAL DIGITAAL PLAATSVINDEN. Nadat je bent ingeschreven, ontvang je een link via mail. -- LET OP! Enkel voor…

Andere interessante artikels

Tegemoetkomingen voor personen met een beperking

Administratie, Geld, Ondersteuning op maat

Als je een pleeggast opvangt, kan je een aanvraag indienen bij je gemeente voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Ondersteuning op maat

Kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken binnen de jeugdhulp hebben het recht op een vertrouwenspersoon die hen ondersteunt. Wie kan dat zijn en wat mag die persoon doen?