Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief: het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

31 oktober 2022

Wat was de impact van de eerste COVID lockdown op het psychosociaal welbevinden van de pleegkinderen en op hun relatie met hun pleegouders? Hiervoor vulden 888 pleegouders, met een pleegkind van minimum 2,5 jaar oud,
een vragenlijst in. De bevindingen van het onderzoek van Verheyden, C., Van Holen, F., West, D., & Vanderfaeillie, J. (2022) worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Meisje met (pleeg)mama

Het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

Andere interessante artikels

Samen plaatsen van broers en zussen in jeugdzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden

Wat weten we over het samen plaatsen van Brussen in de jeugdzorg? Deze nieuwsbrief beschrijft een recent onderzoek naar deze thematiek in Vlaanderen en Brussel.

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.