Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief: het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

31 oktober 2022

Wat was de impact van de eerste COVID lockdown op het psychosociaal welbevinden van de pleegkinderen en op hun relatie met hun pleegouders? Hiervoor vulden 888 pleegouders, met een pleegkind van minimum 2,5 jaar oud,
een vragenlijst in. De bevindingen van het onderzoek van Verheyden, C., Van Holen, F., West, D., & Vanderfaeillie, J. (2022) worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Meisje met (pleeg)mama

Het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

Andere interessante artikels

Covid-19: boostervaccins voor pleegkinderen

Administratie, Ondersteuning op maat

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een basisvaccinatie en één boostervaccin te krijgen.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Ondersteuning op maat

Kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken binnen de jeugdhulp hebben het recht op een vertrouwenspersoon die hen ondersteunt. Wie kan dat zijn en wat mag die persoon doen?