Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief: het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

31 oktober 2022

Wat was de impact van de eerste COVID lockdown op het psychosociaal welbevinden van de pleegkinderen en op hun relatie met hun pleegouders? Hiervoor vulden 888 pleegouders, met een pleegkind van minimum 2,5 jaar oud,
een vragenlijst in. De bevindingen van het onderzoek van Verheyden, C., Van Holen, F., West, D., & Vanderfaeillie, J. (2022) worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Meisje met (pleeg)mama

Het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

Andere interessante artikels

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.

Breakdown van plaatsingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; ervaringen van bestandspleeggezinnen

Opvoeden

Dit kwalitatief onderzoek brengt ervaringen in kaart van bestandspleegouders van een NBMV die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken hadden met een breakdown van de pleegzorgsituatie.