Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief: het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

31 oktober 2022

Wat was de impact van de eerste COVID lockdown op het psychosociaal welbevinden van de pleegkinderen en op hun relatie met hun pleegouders? Hiervoor vulden 888 pleegouders, met een pleegkind van minimum 2,5 jaar oud,
een vragenlijst in. De bevindingen van het onderzoek van Verheyden, C., Van Holen, F., West, D., & Vanderfaeillie, J. (2022) worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Meisje met (pleeg)mama

Het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

U-Care een Europees project voor pleegzorg voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV)

Ondersteuning op maat

In deze nieuwsbrief geven we aandacht aan het Europees project UNACCOMPANIED CHILDREN IN ALTERNATIVE RESIDENCE (U-Care) project. Pleegzorg was één van de partners in dit project (januari 2021- november 2022), gericht op Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV).