Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief: Wat is Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) en hoe toont zich dit binnen pleegzorg?

31 oktober 2022

In deze nieuwsbrief zoomen we in op het fenomeen FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) en de ervaringen van pleegzorgers hiermee.


Kind tekent regenboog

Wat is Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) en hoe toont zich dit binnen pleegzorg?

Andere interessante artikels

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.

Breakdown van plaatsingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; ervaringen van bestandspleeggezinnen

Opvoeden

Dit kwalitatief onderzoek brengt ervaringen in kaart van bestandspleegouders van een NBMV die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken hadden met een breakdown van de pleegzorgsituatie.