Ga verder naar de inhoud

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

27 september 2021

Pleegzorg heeft al vele jaren ervaring met het opvangen en begeleiden van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) in gezinsverband.

Jongen met buitenlandse roots

Toen in het najaar 2015 een grote toestroom van vluchtelingen ontstond, steeg ook het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die in België hun toevlucht zochten. In diezelfde periode meldde een groot aantal burgers en gezinnen zich spontaan met het aanbod om een NBMV of zelfs een heel vluchtelingengezin hij hen thuis op te vangen. Vanuit de Vlaamse overheid werden projectmiddelen voorzien om die instroom te kanaliseren, de gezinnen voor te bereiden en nadien te begeleiden.

Het project “Geef de wereld een thuis” werd opgezet waarbij de diensten met een categoriaal aanbod voor NBMV (opvang in kleinschalige leefgroepen, begeleid zelfstandig wonen) en Vluchtelingenwerk Vlaanderen als belangrijke ondersteunende partners werden betrokken.

Geef de wereld een Thuis als projectvorm liep van 2016 tem 2018 maar wordt sinds 2019 integraal in de werking van de diensten voor Pleegzorg opgenomen.

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.