Ga verder naar de inhoud

FAQ: Zijn pleegkinderen ten laste van het pleeggezin?

12 oktober 2021

We geven (kandidaat-)pleegzorgers graag een antwoord op veelgestelde vragen. Eén daarvan is: Zijn pleegkinderen ten laste van het pleeggezin?

Als een pleegkind zelf geen inkomen uit arbeid heeft (tot bepaalde grenzen, die hetzelfde zijn als voor eigen kinderen) én op 1 januari in het gezin blijft én op jouw adres ingeschreven is in de bevolkingsregisters, zal het kind voor het voorafgaande jaar fiscaal als persoon ten laste gelden.

De pleegzorgvergoeding is een onkostenvergoeding en kan niet gezien worden als belastbaar inkomen of loon. Die moet dus niet aangegeven worden als inkomst.

  • Voorbeeld 1: Een pleegkind wordt opgevangen in je gezin vanaf 27 april 2019. Als het pleegkind op 1 januari 2020 gedomicilieerd is op jouw adres mag je het voor het inkomstenjaar 2019 opgeven als ten laste.
  • Voorbeeld 2: Een pleegkind verlaat het pleeggezin op 5 oktober 2019. Als het pleegkind op 1 januari 2020 niet meer gedomicilieerd is op jouw adres, mag je het voor inkomstenjaar 2019 niet opgeven als ten laste.

Voor alle vragen in verband met belastingaangifte en pleegzorg, kan je ook terecht bij het callcenter van het Ministerie van Financiën op het nummer 02/572 57 57 of op de website eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/.

Het pleegkind kan ook een persoon ten laste zijn in de sociale zekerheid:

  • Voor de ziekteverzekering is het vereist dat het pleegkind inwoont bij de sociaal verzekerde of dat die instaat voor het onderhoud van de persoon ten laste. Het pleegkind mag ook geen eigen inkomsten hebben, niet zelf het recht op ziekteverzekering openen (uitgez. voor personen met een handicap: zij kunnen kiezen) en het moet ingeschreven zijn als persoon ten laste bij het gezin.
    Ook pleegkinderen zonder een legaal verblijfstatuut kunnen door de mutualiteit als persoon ten laste bij een pleeggezin worden opgenomen.
  • Voor de werkloosheid is het belangrijk tot welke categorie de pleegzorger behoort. Om een werknemer met gezinslast te zijn, is nodig dat:
  1. de werkloze samenwoont met personen die geen recht hebben op een beroeps- of vervangingsinkomen (opgelet: een meerderjarige pleeggast met een integratie- en/of vervangingsinkomen doet de werkloosheidsuitkering van de pleegzorger dalen); of
  2. alleen woont maar een bepaalde onderhoudslast draagt (bv. een inwonend minderjarig pleegkind zonder inkomen doet de uitkering van de pleegzorger toenemen).

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.