Ga verder naar de inhoud

Broers en zussen in pleegzorg

13 oktober 2021

Is het samen plaatsen van broers/zussen in pleegzorg in het belang van het kind?

Twee kinderen broer zus

Het staat vast dat relaties tussen 'brussen' (broers en zussen) erg belangrijk zijn, zeker bij een uithuisplaatsing. Enkele auteurs omschrijven deze relaties als de meest belangrijke in het leven van een uithuisgeplaatst kind (1; 2). Uit recent belevingsonderzoek bij pleegkinderen werd duidelijk dat geplaatste kinderen het concept “familie” breder ervaren dan enkel biologisch verwantschap (3). Die bredere definitie van familie geldt ook voor brussen; veel pleegkinderen zien ‘brussen’ dus ruimer dan een biologische relatie (4) ook stiefbrussen, halfbrussen, vermoedelijke brussen en pleegbrussen kunnen als brus beschouwd worden door pleegkinderen.

Andere interessante artikels

Wanneer een pleegkind 18 jaar wordt

Administratie, Ondersteuning op maat

De officiële opvang in een pleeggezin stopt in principe de dag van de 18de verjaardag van het pleegkind. Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar is er een specifieke regeling uitgewerkt, nl. voortgezette hulp.

Quality of life van jongeren in Pleegzorg

Hoe tevreden zijn jongeren in pleegzorg met hun leven?