Ga verder naar de inhoud

Covid-19: boostervaccins voor pleegkinderen

19 september 2022

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Voor die boostervaccins worden geen uitnodigingen verstuurd via de post, e-mail of e-box. Alle vaccinatiecentra organiseren wel vaccinatiemomenten waarop ze de ‘boosterprik’ aanbieden aan jongeren. Bekijk dus regelmatig de website van jouw vaccinatiecentrum voor de praktische info over hoe en wanneer je een afspraak kan maken.

Meer info over de boostervaccins voor jongeren tussen 12 en 17 jaar vind je op www.laatjevaccineren.be/booster-12-17-jaar.

Wie geeft toestemming?

Als een jongere een boostervaccin wilt krijgen, is in principe de toestemming van de ouder(s) nodig. Om die toestemming te geven moet minstens een van de ouders/voogden een geïnformeerde toestemming ondertekenen die de jongere kan meebrengen naar het vaccinatiemoment.

Bij pleegjongeren in perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg is het niet altijd evident om zich te laten begeleiden door een ouder of (tijdig) een schriftelijke toestemming van de ouder(s) te krijgen. Daarom hebben het Agentschap Zorg & Gezondheid, het Agentschap Opgroeien en Pleegzorg opnieuw specifieke afspraken gemaakt.

Pleegjongeren van 16 of 17 kunnen in principe zelf beslissen of ze gevaccineerd willen worden. Volgens de wet op de patiëntenrechten is geen toestemming van de ouder of voogd nodig. Voor 12- tot 15-jarige pleegjongeren kunnen zich m.b.t. het boostervaccin volgende situaties voordien.

1. De pleegjongere komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum:

Dat geldt als expliciet akkoord van de ouder en de jongere wordt meteen toegelaten voor de vaccinatie.

2. De pleegjongere komt met een geïnformeerde toestemming, al dan niet begeleid door een pleegouder (of andere volwassene).

Hiervoor zijn er verschillende toestemmingsbrieven.

2.1. Brief getekend door ouder(s)

Deze geïnformeerde toestemming is de standaardversie voor elke jongere die niet vergezeld is door zijn ouder. De handtekening van minstens één van de ouders/voogden geeft de pleegjongere toegang tot de vaccinatie.

2.2. Brief getekend door pleegouder, via delegatie

Er is ook een geïnformeerde toestemmingsbrief die is voorbehouden voor de pleegouder die via de Afsprakennota voor dit specifiek aspect delegatie gekregen heeft van de ouder(s). Die Afsprakennota werd opgemaakt onder bemiddeling van de provinciale dienst voor Pleegzorg. Alleen de pleegouder die delegatie heeft gekregen, kan deze toestemming rechtsgeldig ondertekenen. Als dergelijke delegatie niet is opgenomen in de Afsprakennota, mag dit model van toestemmingsbrief niet gebruikt worden.

De handtekening en de toestemming van de pleegouder voor de vaccinatie geven de pleegjongere toegang tot de vaccinatie.

De geïnformeerde toestemmingsbrief voor pleegouders vind je via Boostervaccinatie voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar | Laat je vaccineren.

2.3. Brief getekend door pleegzorgdienst, na toestemming van de ouder

Het derde model geïnformeerde toestemming verleent de pleegzorgbegeleider de bevoegdheid om na contact met én toestemming van de ouder(s) voor de vaccinatie van hun kind de geïnformeerde toestemming te ondertekenen. Dat kan bijvoorbeeld in situaties waarin de ouder zelf niet op tijd een getekend exemplaar (zoals in 2.1.) kan bezorgen. De handtekening van de pleegzorgbegeleider en de toestemming van de ouder geven de pleegjongere toegang tot de vaccinatie.

Wil je als pleegjongere (of pleegzorger) een beroep doen op deze toestemmingsbrief? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider.

Heb je vragen over de vaccins of de boosterprik? Je vindt alle antwoorden op www.laatjevaccineren.be.

Andere interessante artikels

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Ondersteuning op maat

Kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken binnen de jeugdhulp hebben het recht op een vertrouwenspersoon die hen ondersteunt. Wie kan dat zijn en wat mag die persoon doen?

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.