Ga verder naar de inhoud

Soms kunnen kinderen, jongeren en volwassenen om diverse redenen voor een bepaalde tijd niet in hun eigen gezin wonen. Pleeggezinnen stellen dan de deuren van hun huis en hart open.

Samenwerking met ouders blijft echter belangrijk. Ouders blijven betrokken in het leven van hun kind. Er zijn ook regelmatig bezoek- en belmomenten. Deze bezoekmomenten kunnen plaatsvinden bij de ouders thuis, in het pleeggezin, of op onze dienst.

Voor het begeleiden van bezoeken op onze dienst, zoekt Pleegzorg Limburg een vrijwilliger. Je zorgt voor een aangenaam en veilig bezoek voor kinderen en ouders.

Het takenpakket

 • Je observeert het verloop van de contacten tussen ouder en kind
 • Je begeleidt de contacten tussen ouder en kind
 • Je ondersteunt kind en ouder in de omgang met elkaar
 • Je zorgt voor verbinding tussen ouder en kind
 • Je ondersteunt en versterkt de ouder in zijn ouderrol
 • Je versterkt het kind in zijn relatie tot de ouders
 • Je zorgt voor praktische ondersteuning: onthaal, zorgen voor drank, aansporen om op te ruimen, alles ordelijk en net achterlaten, …
 • Je rapporteert over de sfeer en het verloop van het bezoek aan de pleegzorgbegeleider
 • Je doet dit alles zelfstandig

We bepalen samen hoeveel bezoeken je kan begeleiden.

Jouw profiel

 • Je bent geïnteresseerd in pleegzorg en bereid om hierover bij te leren
 • Ervaring in het werken met kinderen en/of ouders in een pluspunt
 • Je hebt voeling met de doelgroep en de problematieken binnen pleegzorg
 • Je bent beschikbaar op woensdagnamiddag, zaterdag en/of avonden
 • Je bent standvastig, betrouwbaar en voorspelbaar
 • Je handelt steeds in het belang van het kind
 • Je bent niet-oordelend en begripvol naar alle partijen

Wat je van ons kan verwachten

 • Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding
 • Je wordt ondersteund door de teamverantwoordelijke onthaal
 • Je maakt deel uit van een warme en open organisatie
 • Je wordt uitgenodigd voor personeelsfeesten en bijeenkomsten voor vrijwilligers

Interesse?

Neem contact op met Monique Goffinghs via email: monique.goffinghs@pleegzorglimburg.be of telefonisch: 089 84 07 60.