Ga verder naar de inhoud

Psychopedagogisch medewerker

Pleegzorg Limburg vzw biedt sociaalpedagogische hulp aan kinderen, jongeren en volwassen personen die om diverse redenen voor een bepaalde tijd niet in hun eigen gezin kunnen wonen. Wij zorgen ervoor dat zij ondergebracht kunnen worden bij pleegzorgers. In onze aanpak vertrekken we van talenten en mogelijkheden van medewerkers, cliënten en pleegzorgers. Voor het psychopedagogisch team netwerkobservaties zijn we op zoek naar een psychopedagogisch medewerker.

Wat doe je?

Binnen de netwerkobservaties ben je betrokken bij de start van nieuwe netwerkplaatsingen bij kinderen jonger dan 14 jaar.

 • Je brengt de ontwikkeling van een pleegkind en zijn/haar functioneren in kaart;
 • Je brengt de relatie tussen een pleegkind en zijn/haar ouders en pleegzorgers in kaart;
 • Je ondersteunt de ouders/pleegzorgers in hun afstemming met hun (pleeg)kind;
 • Je geeft adviezen over het verdere traject op basis van je beeldvorming en kan deze adviezen op een heldere manier overbrengen aan de verwijzers;
 • Je begeleidt de pleegkinderen individueel afhankelijk van hun noden;
 • Je werkt samen met andere hulpverlening en school of crèche betrokken rond het pleegkind;
 • Je maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en kaders in je werk;
 • Je bespreekt de situaties in teamverband om zo een gedragen hulpverleningstraject voor elk kind uit te bouwen;
 • Je maakt verslaggeving op over elke kind waarbij je zowel de beeldvorming als het hulpverleningsproces op een heldere manier beschrijft;
 • Je neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. de opdracht;
 • Je volgt de systemen en procedures uit het kwaliteitshandboek.

Wat zijn jouw troeven?

 • Je beschikt over een masterdiploma klinische psychologie of pedagogie;
 • Je hebt minstens 3 jaren relevante ervaring in de hulp- en dienstverlening achter de rug;
 • Je hebt grondige kennis m.b.t. ontwikkeling, hechting en trauma bij kinderen; kennis over Infant Mental Health is een pluspunt.
 • Je streeft kwaliteit na en handelt naar de noden en behoeften van de gebruikers en pleegzorgers;
 • Je kan in begrijpelijke taal standpunten aan derden overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je kan samenwerkingsverbanden opbouwen en onderhouden;
 • Je kan zelfstandig denken en handelen en verantwoordelijkheid opnemen;
 • Je bent op een plichtsbewuste manier geëngageerd om de opdracht te realiseren en de afspraken na te komen;
 • Je kan je positioneren in de rol van deskundige in het contact met anderen;
 • Je toont efficiënt gedrag in situaties met verhoogde complexiteit, tijds-of werkdruk of bij tegenslag;
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen;
 • Je bent flexibel in werkuren. Zo zal er regelmatig avondwerk zijn. Deze uren kunnen gecompenseerd worden.

Het functieprofiel vind je hier: Functieprofiel psychopedagogisch medewerker

Wat bieden we jou?

 • Een contract van 80% of 100% jobtijd voor onbepaalde duur
 • Verloning volgens sectorale barema ( pc.319.01), berekend volgens maximale schaal van professionele master en met accreditatie van relevante anciënniteit;
 • Goede arbeidsvoorwaarden met extra legale voordelen (maaltijdcheques, extra legale verlofdagen, flexibele arbeidstijdregeling, soepele vakantieregeling, thuiswerk);
 • De uitdaging om samen met je collega’s in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende omgeving je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen;
 • Een lerende organisatie die maatschappelijk engagement vorm geeft;
 • Vergoeding van het woon-werkverkeer;
 • Coaching.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap,…

Interesse?

Solliciteren kan per mail uiterlijk op 17 mei naar sollicitaties@pleegzorglimburg.be (t.a.v. Mieke Simons).

De eerste selectie vindt plaats op basis van motivatiebrief en CV. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op woensdag 25 mei. Een tweede ronde volgt woensdag 1 juni 2022.

Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met Mieke Simons op het nummer 089/84.07.60.