Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgbegeleider Minderjarigen Aalst (Vervangingsopdracht)

Kom onze afdeling in Aalst tijdelijk versterken!

Bij Pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de opvoeding en/of de zorg over voor iemand uit een ander gezin. Een pleeggezin kan een minderjarige opvangen, maar evengoed een volwassene met een beperking of psychische kwetsbaarheid.

Functieomschrijving

Over onze drie regio's en afdelingen heen werken we samen als één team aan onze missie: de belangen van elk pleegkind, elke pleegjongere of pleeggast verdedigen en bijdragen aan het vergroten van hun ontwikkelingskansen in de pleegzorgsituatie.

Als pleegzorgbegeleider ben je, samen met je team en je teamcoach, verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle pleegzorgtrajecten. Je staat in voor het begeleiden van alle betrokkenen in een pleegzorgsituatie. Je overlegt regelmatig met je teamcoach en het team rond je inhoudelijke begeleidingstrajecten.

Profiel

Pleegzorg Oost-Vlaanderen wenst actief in te zetten om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Ouderdom, afkomst, een eventuele beperking, geslacht of genderidentiteit maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je motivatie, kwaliteiten en vaardigheden

Verantwoordelijkheden:

 • Je begeleidt het pleegkind en pleegzorgers en belangrijke derden in het kader van het duidelijk krijgen van het perspectief/toekomstplan, een kwaliteitsvol samenwonen/samenleven (ook maatschappelijk) en de ontwikkeling van de minderjarige. Je hebt zicht op de noden en behoeften van het kind.
 • Je organiseert en leidt de zorgoverleggen, waarop de relevante partners aanwezig zijn.
 • Je volgt concrete afspraken op.
 • Na afronding van een pleegzorgsituatie bied je gepaste nazorg.
 • Je overlegt met verwijzer, collega’s (netwerkonderzoeker, screener, intaker, medewerkers behandelingspleegzorg,…), betrokken hulpverlening, school, …
 • Je draagt bij aan visieontwikkeling en hulpverleningsbeleid van de organisatie en signaleert hiervoor hiaten en structurele noden.
 • Je werkt mee aan de sensibilisering rond pleegzorg en de werving van pleegzorgers.
 • Je gaat correct om met privacy, beroepsgeheim en meldingsplicht.
 • Je volgt de inhoudelijke en organisatorische procedures.
 • Je staat in voor een correcte dossiervorming en tijdige verslaggeving.
 • Je staat tijdens de kantooruren mee in voor de permanentie.

Persoonsgebonden competenties:

 • Je neemt de leiding en je werkt resultaatgericht. Je bent vaardig in het organiseren en leiden van zorgoverleggen en zorgt voor een goede werkplanning.
 • Je hebt voeling en/of ervaring met cultuursensitieve zorg en/of jeugdhulp.
 • Je kan goed samenwerken in je begeleidingen en betrekt de nodige (externe) partners.
 • Je hebt zin om bij te leren: je ontwikkelt de nodige vaardigheden, attitudes en deskundigheid om met pleegzorggerelateerde materie om te gaan.
 • Je staat open om de nodige kennis op te doen over normale en afwijkende ontwikkelingen bij kinderen of volwassenen, om het hulpverleningslandschap en nieuwe methodieken te leren kennen.
 • Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van je cliënten. Je beschikt over pedagogisch inzicht en visie.
 • Je communiceert helder, je geeft constructieve feedback en je bent empathisch. Je bent meerzijdig partijdig: je kan je inleven in de denkwereld, de achtergrond, de gevoelens en het verhaal van elke betrokkene afzonderlijk.
 • Je stelt je flexibel op.
 • Je hebt interesse om samen met een team de werking verder inhoudelijk uit te bouwen. Je brengt je dossiers in en werkt actief mee aan het ontwikkelen van de inhoudelijke visie, methodieken en procedures.
 • Je staat open voor feedback en zelfreflectie.
 • Je bent loyaal aan genomen teambeslissingen en neemt deze mee in je begeleidingswerk.

Jobgerelateerde competenties:

 • Je werkt vlot met algemene informaticatoepassingen en sociale media.
 • Je schriftelijke verslaggeving is klaar en duidelijk.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je Nederlands is zeer goed, kennis van andere talen is een pluspunt. We moedigen mensen met kennis van andere talen aan om te solliciteren.
 • Je hebt kennis of ervaring in bijzondere jeugdhulp.

Diploma- en ervaringsvereisten:

 • Je hebt kennis van of ervaring in bijzondere jeugdbijstand en/of VAPH
 • Je bent vertrouwd met hulpverleningskaders, -methodieken en -inzichten die van belang zijn voor het werken met de doelgroepen
 • Diploma van gegradueerde of bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod

 • Je komt terecht in een fijne organisatie in volle groei met loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Pleegzorg Oost-Vlaanderen heeft oog voor werk-gezin balans door o.a. een interessante verlofregeling.
 • Jobtime voltijds (80% is bespreekbaar)
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Vervangingscontract tot 31/12/2024
 • Af en toe avondwerk
 • Flexibele arbeidstijdregeling
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode)
 • Barema B1c volgens PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed.
 • Plaats van tewerkstelling: Aalst

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteer vóór 01/08 met je CV en motivatiebrief naar solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be met vermelding: Pleegzorgbegeleider Minderjarigen Aalst - bepaalde duur

Indien je in aanmerking komt, word je telefonisch gecontacteerd.

Indien je meer informatie wenst over de functie, neem dan contact op met Anneleen De Roo, regioverantwoordelijke Zuid Oost-Vlaanderen, via anneleen.deroo@pleegzorgoostvlaanderen.be of via 053 77 30 30

Werken bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Benieuwd hoe het is om bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan?
Of hoor jij graag van onze eigen werknemers meer over hun ervaring bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen?

Pleegzorg oost vlaanderen