Ga verder naar de inhoud

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Omschrijving opdracht dienst voor pleegzorg

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel vzw is één van de vijf door de overheid erkende provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen.

Pleegzorg is een vorm van zorg waarbij de pleegzorger tegen een kostenvergoeding, in samenwerking met een dienst voor pleegzorg, één of meerdere pleegkinderen en/of pleeggasten opvangt in het eigen gezin.

Pleegzorg biedt zorg, begeleiding, ondersteuning en, indien aangewezen, behandeling aan voor alle betrokkenen in een pleegzorgsituatie. Het aanbod is steeds gericht op het herstel, de ontwikkeling, de ontplooiing en de resocialisatie van de pleegkinderen en/of -gasten.

ontmoeting gesprek tussen twee mensen met kop thee

Hoofddoel van de functie opgeleide ervaringsdeskundige

In de hulpverlening kan armoede, kwetsbaarheid en een tekort aan informatie tot een discriminerende of vertragende communicatie leiden, met een negatieve invloed op het doel van de hulpverlening. Vanuit het recht op gelijkwaardigheid en kansen willen we (te voorspellen) negatieve effecten opsporen en aanpakken. De opgeleide ervaringsdeskundige zal door zijn/haar participatie in de werking van de organisatie en in het aanbod van de hulpverlening de persoonlijke ervaring gepast inzetten. Via deze inzet willen we de dialoog en de inzichten op het vlak van armoede en sociale uitsluiting binnen de hulpverlening van pleegzorg versterken. De opgeleide ervaringsdeskundige heeft een faciliterende inbreng om in samenwerking met de teams en betrokken medewerkers onze visie op toegankelijke hulpverlening voor alle doelgroepen te operationaliseren in de dagelijkse praktijk.

Voorwaarde

Je bent opgeleid als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.
http://www.delinkarmoede.be/opleiding-tot-ervaringsdeskundige

Opdrachten ten aanzien van de hulpverlening aan cliënten (na een inwerkfase)

Algemeen:

 • Je start in het eerste jaar met een kennismaking van de werking en dienstverlening binnen PVBB.
 • Je maakt een brug tussen de leefwereld van mensen in armoede en sociale uitsluiting en de dienstverlening binnen PVBB.
 • Je vertolkt de leefwereld van mensen in armoede en biedt al doende ondersteuning in de pleegzorgsituatie en de begeleiding hiervan.
 • Je staat in voor advies vanuit jouw eigen expertise.
 • Je informeert alle betrokken partijen over de werking van pleegzorg en de organisatie.
 • Je vertaalt de administratieve en financiële gevolgen van een pleegzorgsituatie voor de betrokkenen.

Bijstaan van een collega in de hulpverlening aan de ouders:

 • Je versterkt de krachten en mogelijkheden bij ouders
 • Je verbreedt waar mogelijk het netwerk van ouders
 • Je draagt mee zorg voor ouders (altijd in het belang van het kind)
 • Je ondersteunt ouders in de omgang met hun kind
 • Je begeleidt mee waar mogelijk de contacten tussen ouders en hun kind
 • Je ondersteunt ouders in het proces van een eventuele terugkeer naar huis

Bijstaan van een collega in de hulpverlening naar de pleegzorgbegeleiders:

 • Je maakt de vertaling van de leefwereld van ouders met als doel begrip te verhogen bij pleegzorgbegeleiders
 • Je ondersteunt pleegzorgbegeleiders in de samenwerking met ouders

Bijstaan van een collega in de hulpverlening naar kind/jongere/pleeggast

 • Je zet je levenservaring in ter ondersteuning van het kind, de jongere of de pleeggast.
 • Je maakt de vertaling van de leefwereld van de ouders of het sociaal relationele netwerk in functie van het kind, de jongere of de pleeggast

In functie van de teamwerking:

 • Je werkt in nauw overleg met de methodiek ondersteuner in jouw team, die tevens een ondersteunende en coachende rol opneemt.
 • Je neemt deel aan het teamoverleg van jouw team.
 • In dialoog sensibiliseer en verbreed je het bewustzijn van je collega’s voor:
  - De stem en de kijk van ouders, pleegkinderen en –jongeren, -gasten en pleegzorgbegeleiders
  - Communicatie met ouders, pleegkinderen en –jongeren, -gasten en pleegzorgbegeleiders
  - De rechten van gezinnen in armoede en sociale uitsluiting binnen pleegzorg en binnen de ruimere maatschappij
  - De leefwereld van gezinnen in armoede en de effecten van sociale uitsluiting
  - Hun eigen referentiekader
 • Je neemt deel aan werkoverleg in functie van de participatiewerking van de dienst
 • Je geeft advies, indien aangewezen, vanuit jouw expertise bij inhoudelijke werkgroepen op dienstniveau
 • Je neemt deel, indien aangewezen, aan andere teamvergaderingen

In functie van de organisatieontwikkeling:

 • Je neemt deel aan de bijeenkomsten van de ontmoetingsgroepen van de dienst
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van de participatieraad, ter ondersteuning van de betrokken partijen
 • Je neemt deel aan vorming en/of studiemomenten
 • Je neemt deel aan de (inter)provinciale overlegmomenten ivm de werking OED:
  - Maandelijks overleg met je collega methodiek-ondersteuner in jullie dienst
  - Interprovinciale intervisie voor de OED, minimaal 5 x per jaar
  - IPO OED voor alle OED en Methodiekondersteuners, ongeveer 6 x per jaar
 • Je legt verbinding tussen pleegzorg en externe organisaties/diensten indien aangewezen
 • Je neemt deel aan het participatieoverleg
 • Je leest op vraag publicaties van PVBB na in functie van toegankelijk taalgebruik

Administratieve opdrachten

 • Bijhouden van een overzicht acties en ondernomen stappen
 • Verslaggeving in functie van de opdracht

Competenties

Communicatieve vaardigheden

 • Je bent communicatief vaardig en bereid om ook in moeilijke situaties te kiezen voor dialoog
 • Je hebt basisvaardigheden in het werken met een computer of bent bereid dit te leren: mailen, verslaggeving in functie van je eigen job
 • Je beschikt over humor

Meerzijdige partijdigheid

Je kan op het tempo en ritme van alle betrokkenen werken

Zelfreflectie/zelfzorg

 • Je kan omgaan met feedback
 • Je kan reflecteren over je eigen denken en handelen en dit in gesprek brengen
 • Je kan je eigen levensgeschiedenis en -visie een gepaste plek geven in de hulpverlening
 • Je kan relativeren
 • Je kan je eigen grenzen bewaken
 • Je kan constructief omgaan met weerstand, ook met je persoonlijke weerstand
 • Je hebt voelsprieten om jouw deskundigheid op maat in te voegen

Verbindend werken

Je kan situaties positief her-kaderen, krachten benoemen

Je bent een teamspeler

Analytisch en kritisch denken Je ziet drempels in de organisatie en kan deze bespreekbaar maken

Kennis en vaardigheden

 • Je bent bereid om je in te werken in de visie en werking van pleegzorg
 • Je bent bereid je eigen deskundigheid te blijven verbreden en verdiepen
 • Je kan kennis van de sociale kaart verwerven
 • Je kan creatief zijn in je opdrachten: initiatief nemen, oplossingen verkennen, breed kijken naar mogelijke linken, nieuwe oplossingswegen open maken…
 • Je kan je brede kennis over armoede en sociale uitsluiting in verschillende contexten binnenbrengen
 • Je kan je verplaatsen binnen de provincie, al dan niet met het openbaar vervoer
Vuistjes

Wij bieden

  • Contract van onbepaalde duur
  • Tijdregeling : 0,80 voltijds equivalent
  • Loon volgens barema B2a pc 319.01
  • Uitdagende job
  • Maaltijdcheques

Solliciteren

Stuur je e-mail met motivatiebrief en kopie certificaat ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting naar ann-katrien.schreurs@pleegzorgvbb.be en hanne.vandelooverbosch@pleegzorgvbb.be. We verwachten de kandidaturen ten laatste op zondag 31 juli 2022.

De eerste selectie van de sollicitanten gebeurt op basis van de motivatiebrieven. Kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op donderdag 04 augustus 2022.

Startdatum: 01 oktober 2022.

Wil je graag werken bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel?

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Wil je ons team versterken maar vind je hier niet meteen een vacature die bij je past? Stuur je CV en motivatie naar info@pleegzorgvbb.be

Pleegzorg vlaams brabant brussel