Ga verder naar de inhoud

Coördinator behandelingspleegzorg

Bij Pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de opvoeding en/of de zorg over voor iemand uit een ander gezin. Een pleeggezin kan een minderjarige opvangen, maar evengoed een volwassene (een pleeggast) met een beperking of met een psychisch probleem.

Functieomschrijving

Voor onze hoofdzetel in Gent zijn we op zoek naar een coördinator behandelingspleegzorg. Als coördinator behandelingspleegzorg ben je verantwoordelijk voor de werking, de inhoudelijke uitbouw en de organisatie van de verschillende behandelingspleegzorgvormen binnen de organisatie. Je zorgt, samen met de andere stafmedewerkers en onder leiding van de directeur hulpverlening, voor afstemming tussen de verschillende inhouden van behandeling en het begeleidingswerk. Je bent lid van de staf. Je werkt actief samen met de medewerkers behandelingspleegzorg, de andere stafleden, de teamcoaches en de directeur hulpverlening. De directeur hulpverlening is je direct leidinggevende.

Verantwoordelijkheden

 • Je monitort de behandelingspleegzorgcijfers in de organisatie. Je bewaakt de toeleiding, indicatie en de wachtlijsten.
 • Je bent voorzitter van de stuurgroep behandelingspleegzorg. Je neemt de inhoudelijke beleidslijnen vanuit het directieteam mee naar de stuurgroep en volgt de uitwerking en implementatie hiervan op.
 • Je bent verantwoordelijk voor evaluatie en bijsturing van behandelingspleegzorg, samen met de stuurgroep.
 • Je werkt een jaarplanning uit voor de inzet van behandelingspleegzorg uit en bent verantwoordelijk voor de opvolging ervan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het plaatsvinden en opvolgen van de intervisiegroepen.
 • Je coördineert en coacht de medewerkers behandelingspleegzorg binnen het domein van behandelingspleegzorg.
 • In samenwerking met het vormingsteam, breng je de medewerkers op de hoogte van interessante vormingsmogelijkheden en verzorg je samen met de behandelaars interne vorming voor collega’s.
 • Je bewaakt, samen met de teamcoachen, staf en het directieteam, dat de visie en werkwijze rond behandelingspleegzorg bij alle medewerkers goed geïntegreerd is in de algemene werkwijze.
 • Je volgt recente ontwikkelingen i.f.v. behandelingspleegzorg op en werkt mee aan de implementatie van nieuwe denkkaders.
 • Je zorgt ervoor dat de organisatie betrokken blijft bij externe projecten die de kwaliteit van onze hulpverlening op jouw domein bevorderen.
 • Je draagt bij aan het beleid en de visieontwikkeling van behandelingspleegzorg en stemt dit af aan de visie van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
 • Samen met de andere stafleden en de teamcoaches werk je verbindend. Je bent mee verantwoordelijk voor teamcoachintervisies: het aanleveren van inhoud en het organiseren.
 • Je signaleert hiaten en knelpunten m.b.t. behandelingspleegzorgvormen aan de directeur hulpverlening en /of het directieteam en volgt ze op.
 • Je signaleert noden op vlak van kwaliteitszorg aan de stafmedewerker kwaliteit.
 • Je maakt kwalitatieve verslaggeving voor intern gebruik.
 • Je draagt bij aan de positieve beeldvorming van pleegzorg en de organisatie.
 • Je gaat correct om met privacy, beroepsgeheim, meldingsplicht.

Profiel

Attitudes

 • Interesse in de diverse ander
 • Ontwikkelingsgericht
 • Flexibel
 • Zelfreflectie
 • Creatief
 • Empathisch
 • Samenwerken
 • Loyaal

Competenties

 • Helder communiceren zowel mondeling als schriftelijk
 • Plannen en organiseren
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Resultaatsgericht werken
 • Coachingsvaardigheden
 • Analytische vaardigheden
 • Inclusief werken en denken

Kennis

 • Kennis van de sociale kaart, hulpverleningslandschap
 • Psycho-pedagogisch inzicht

Diploma en ervaringsvereisten

Je beschikt over minstens een bachelordiploma. Bij voorkeur heb je ook bijkomende opleiding genoten m.b.t. systemisch denkkader, coaching en/of vormingswerk.

Aanbod

 • Je komt terecht in een fijne organisatie in volle groei met loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Pleegzorg Oost-Vlaanderen heeft oog voor werk-gezin balans door o.a. een interessante verlofregeling en mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode).
 • Een contract onbepaalde duur met 80% tewerkstelling.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • P.C. 319.01 – barema: L1.
 • Maaltijdcheques
 • Plaats van tewerkstelling: Gent

Solliciteer vóór 10/10/22 door je cv en motivatiebrief te versturen naar solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be met vermelding van de titel van de vacature. Indien je weerhouden bent word je uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Wil je meer informatie over de functie of de selectieprocedure, neem dan contact op Karl Brabants, directeur hulpverlening via karl.brabants@pleegzorgoostvlaanderen.be of 09 223 90 99.

Werken bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Kriebelt het om je in te zetten voor Pleegzorg Oost-Vlaanderen? Bezorg ons dan jouw cv en motivatiebrief en zet zo de eerste stap naar jouw nieuwe job.

Zijn er geen openstaande vacatures? Spontaan solliciteren kan via solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be

Pleegzorg oost vlaanderen