Ga verder naar de inhoud

Overheid toont engagement voor kwalitatieve pleegzorg in Vlaanderen

30 oktober 2019

Vandaag tekende Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister Beke, namens de minister een engagementsverklaring voor een meer kwalitatieve pleegzorg in Vlaanderen. Die ondertekening vond plaats in het Vlaams Parlement tijdens de Grote Dialoogdag, georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen.

Doelgroepen in dialoog

Tijdens de Grote Dialoogdag op 31 oktober gingen zo’n 200 aanwezigen in gesprek over hoe zij de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen zien. Pleegjongeren, pleeggasten, ouders en pleegzorgers toonden tijdens workshops hoe zij het pleegzorgtraject momenteel ervaren en waar de pijnpunten liggen. Op basis van die moeilijkheden formuleerden ze aanbevelingen voor de toekomst.

In de namiddag gingen de groepen in dialoog met vertegenwoordigers uit het werkveld en het beleid: Benedikte Van den Bruel van het Vlaams Agentschap Opgroeien, jeugdrechter Inge Claes en Nathalie Dessein, Algemeen Directeur van Pleegzorg West-Vlaanderen. Het panelgesprek werd gemodereerd door Sven Pichal, die zelf ook pleegpapa is. Tot slot ondertekende Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister Beke, namens de minister een engagementsverklaring voor de pleegzorg van de toekomst.

De pleegzorg van de toekomst

“De aanbevelingen die de pleegjongeren, pleeggasten, ouders en pleegzorgers voorstelden, zijn het resultaat van een participatietraject dat ze samen met Pleegzorg Vlaanderen en de pleegzorgdiensten hebben doorlopen.”, zegt Jan Brocatus, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen. Brocatus: “Tijdens voorafgaande kleinere dialoogdagen werkten de begeleiders samen met elke doelgroep om de pijnpunten van pleegzorg vandaag bloot te leggen en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst.”

De aanbevelingen in de Engagementsverklaring zijn:

  • Praat niet over de doelgroepen, maar mét hen.
  • Er is nood aan meer continuïteit. De doelgroepen vragen maatregelen die ervoor zorgen dat er minder wissels zijn bij de begeleiders, zoals bijvoorbeeld een vermindering van de werklast.
  • De doelgroepen vragen meer ondersteuning en omkadering op maat en van in het begin. Dat omvat onder andere opleiding over armoede en sociale uitsluiting, coaching door een ervaringsdeskundige, begeleiding door een buddy, mogelijkheid tot extra verlof of financiële ondersteuning,…
  • De pleegzorgers vragen verder meer focus op gedeeld ouderschap van bij de start van een plaatsing.
  • De pleeggasten zijn vragende partij voor meer werk op maat met een echte verloning. Ze willen graag zelf de regie in handen kunnen nemen en meer mogelijkheden hebben om activiteiten te doen zodat ze hun netwerk kunnen uitbreiden.
  • De ouders hebben bovendien nood aan duidelijke richtlijnen: wat heeft het kind nodig en wat is nodig om een geschikte ouder zijn? Die ondersteuning moet tijdig en proactief geboden worden zodat zo veel mogelijk uithuisplaatsingen vermeden kunnen worden.
  • De pleegjongeren willen graag meer als mens behandeld worden in plaats van als een dossier. Daarvoor zijn een begrijpelijke taal en persoonlijke behandeling nodig. Verder vragen ze dat hulp proactief geboden wordt, met extra aandacht voor de urgentie van psychische problemen. De hulp die geboden wordt moet ook efficiënt zijn.

Van Roosbroeck namens minister Beke: “Deze verklaring bevat aanbevelingen die zijn opgesteld met alle betrokken partijen. Dat maakt ze bijzonder waardevol. Ze zullen onze leidraad zijn bij het beleid rond pleegzorg voor de volgende jaren.”

“Samen met de ondertekenaars van de Engagementsverklaring – en hopelijk nog heel wat andere partners – willen we werk maken om deze aanbevelingen om te zetten in concrete maatregelen, zodat pleegzorg in de toekomst beter tegemoet komt aan noden en inzichten
van alle betrokken partijen”, vat Brocatus de dag samen.

Pleegzorg Vlaanderen

In 2018 telde Vlaanderen meer dan 5.500 pleeg- en gastgezinnen en meer dan 7.000 pleegzorgsituaties. Vijf provinciale pleegzorgdiensten ondersteunen pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie. De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen brengt al die verschillende stemmen samen om pleegzorg te verbeteren en te versterken.

Meer info?

Jan Brocatus - Coördinator & woordvoerder Pleegzorg Vlaanderen
jan.brocatus@pleegzorgvlaanderen.be

0477/43 10 88