Ga verder naar de inhoud

Partners in Parenting- Griet Vanhuysse over het project van leefgroep naar pleeggezin

14 juli 2022

Griet Vanhuysse werkt sinds 2009, na een zijsprong in haar carrière, terug bij vzw jongerenzorg. Griet neemt er beleidstaken op, ze is leefgroep overstijgende ondersteuner. Ze is tevens het aanspreekpunt voor scholen en stagiairs. Ook de vrijwilligerswerking heeft zij mee uitgebouwd.

P en p team griet 1

Spontane steungezinnen

De voorziening werkt sinds 2010 met steungezinnen. Dit zijn gezinnen waar kinderen uit de leefgroep af en toe gaan spelen of logeren. Het gaat telkens over hetzelfde kind dat aan één bepaald gezin gekoppeld is. Momenteel heeft VZW Jongerenzorg een achttiental van die steungezinnen. “De werking begon na een advertentie op “ikvrijwillig.be”. Er kwam veel return en sindsdien is de bal aan het rollen,” vertelt Griet, “Op publiciteit wordt niet echt ingezet, de meeste mensen dienen zich spontaan als steungezin aan. De meeste van die mensen worden steungezin vanuit de wens betekenisvol te zijn voor iemand anders. Ze zoeken een vorm van extra zingeving.”

Werking optimaliseren

“De voorbije jaren werd er vooral gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen, zonder veel screening bij de start en zonder intensieve opvolging of vorming. In het project “Partners in Parenting” zien we een mooie kans om het werken met steungezinnen te optimaliseren. Door onze expertise en die van pleegzorg samen te brengen, willen we sterker worden in het screenen en matchen van kandidaat gezinnen, het opvolgen en aanbieden van vorming, en het ondersteunen van de natuurlijke ouders.”

“De expertise van pleegzorg kan onze medewerkers ondersteunen in het samenwerken met gezinnen én ouders. Het zou mooi zijn als de gezinnen kunnen meegenieten van de vormingen die pleegzorg aanbiedt. Binnen P&P hopen we ook meer perspectiefbiedende pleeggezinnen te vinden, wat vooral voor onze kleinste kinderen (0-6 jaar) wenselijk is. Hoe jonger een kind kan starten in een perspectiefbiedend pleeggezin, hoe groter de kans op slagen. Onze grotere kinderen zijn vaak reeds te veel en te vaak gekwetst waardoor een fulltime-verblijf in een gezin te hoog gegrepen is. Voor hen zal ondersteunende pleegzorg in een lagere frequentie meer aangewezen zijn.”

Ondersteuning van ouders

Ook de intensievere inzet op ondersteuning van natuurlijke ouders zal voor onze werking een verrijking zijn. Momenteel verwachten wij van ouders een minimale toestemming wanneer een kind naar een steungezin gaat. Vaak is het contact tussen het steungezin en de ouders vrij beperkt. Tegelijk kan de verwachting naar de gezinnen om samen te werken met ouders, tijdelijk, een stuk ondervangen worden omdat wij als voorziening een buffer kunnen zijn tussen het pleeggezin en de ouders.”

“We vreesden eerst gezinnen af te schrikken door de screening intenser te maken. Dat lijkt voorlopig niet het geval. Na de eerste Partners-in-Parenting- infosessie waren al vier gezinnen enthousiast om het screeningsproces verder te zetten.”
Griet Vanhuysse

Meer kansen

“Kunnen opgroeien in een pleeggezin biedt meer kansen dan in een leefgroep. In de leefgroepen streven we ook naar een positief leefklimaat en proberen we zo normaal mogelijk te leven, maar desondanks blijft een leefgroep een artificieel karakter hebben. Begeleiders wisselen mekaar af binnen een uurrooster. Zo is de begeleider die een kind in bed steekt meestal niet de begeleider die het de volgende dag wakker maakt. Hoe hard begeleiders ook hun best doen, in een gezin zijn de ontwikkelingskansen voor een kind ongetwijfeld groter.

Diverse loyaliteiten

“Wanneer een kind opgroeit binnen meerdere contexten, bijvoorbeeld een eigen gezin, een leefgroep en een steungezin, is de dynamiek die ontstaat tussen de diverse groeiende loyaliteiten, een belangrijk gegeven om op te volgen en te ondersteunen. Toch merken we dat kinderen dit meestal wel aankunnen en dat het vaak eerder de ouders zijn die het blijvend moeilijk hebben om pleegzorg te ‘verdragen’. Het is belangrijk samen met hen te zoeken hoe ze toch nog een stuk van hun ouderrol kunnen invullen en mama of papa kunnen zijn voor hun kind.”

Alle kinderen een steungezin

“Eigenlijk willen alle kinderen in de voorziening wel een steungezin. Zo was er een jongen met een heel complexe problematiek. Zijn broer en zus hadden al enige tijd een steungezin en hij wou dit ook. Hij klampte iedereen aan met de vraag ‘wil jij mijn steungezin zijn?’ Toen we een mogelijke match zagen met een kandidaat steungezin, waagden we onze kans. We zijn voorzichtig gestart met korte momenten in het gezin. Er waren moeilijke periodes maar het gezin gaf niet op. Ondertussen zijn we zes jaar verder en bestaat de gedeelde zorg nog steeds. De jongen verblijft intussen thuis en de ouders werken rechtstreeks samen met het steungezin.”

Kinderen prachtige kansen bieden

Dat is volgens Griet het mooie aan dit project: “als we onze rol als voorziening overbodig kunnen maken en uiteindelijk de gedeelde zorg bij de ouders en het steungezin kunnen leggen, zet je iedereen maximaal in zijn kracht en kunnen we kinderen prachtige kansen bieden. Dat is uiteindelijk waar we allemaal voor gaan.”

Als we onze rol als voorziening overbodig kunnen maken en uiteindelijk de gedeelde zorg bij de ouders en het steungezin kunnen leggen, zet je iedereen maximaal in zijn kracht en kunnen we kinderen prachtige kansen bieden. Dat is uiteindelijk waar we allemaal voor gaan.
Griet Vanhuysse

Andere interessante artikels

Vaccin-spuit-covid-corona
Nieuws

Boostervaccins voor pleegkinderen

19 september 2022

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Kleuter-lente
Getuigenis

Victor kreeg een ‘extra familie’ cadeau

2 september 2022

Katrien, de mama van de vijfjarige Victor , heeft al jaren gezondheidsproblemen. Een auto-ongeluk, de ondersteuningsnood van haar moeder en de pandemie zorgden ervoor dat zij over de grenzen van haar draagkracht ging. Ondersteunende pleegzorg bood een oplossing.

Kind voetballen
Getuigenis

We kijken bij elke beslissing wat het beste is voor onze zoon

11 augustus 2022

De zoon van Elly* en haar man verblijft bijna zeven jaar in een pleeggezin. Een situatie die niet altijd makkelijk is voor hen, maar waar ze wel het beste van proberen te maken.