Ga verder naar de inhoud

Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO)

21 oktober 2021

Het project Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) wil pleegouders extra ondersteunen wanneer hun pleegkinderen te kampen hebben met emotionele of gedragsproblemen.

Twe meisjes in het gras

Via een intensieve training en begeleiding krijgen pleegouders het nodige kader mee om deskundig om te gaan met het gedrag van hun pleegkinderen. Op die manier wil Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) een antwoord bieden op een mogelijke vroegtijdige beëindiging van het verblijf van het kind in het pleeggezin.

Pleegouders Versterken in Opvoeden werd ontwikkeld en onderzocht door Dr. Frank Van Holen, Dr. Femke Vanschoonlandt en Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie op initiatief van de diensten voor pleegzorg en de Vrije Universiteit Brussel. PVO werd gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn.

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.