Ga verder naar de inhoud

Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO)

21 oktober 2021

Het project Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) wil pleegouders extra ondersteunen wanneer hun pleegkinderen te kampen hebben met emotionele of gedragsproblemen.

Twe meisjes in het gras

Via een intensieve training en begeleiding krijgen pleegouders het nodige kader mee om deskundig om te gaan met het gedrag van hun pleegkinderen. Op die manier wil Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) een antwoord bieden op een mogelijke vroegtijdige beƫindiging van het verblijf van het kind in het pleeggezin.

Pleegouders Versterken in Opvoeden werd ontwikkeld en onderzocht door Dr. Frank Van Holen, Dr. Femke Vanschoonlandt en Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie op initiatief van de diensten voor pleegzorg en de Vrije Universiteit Brussel. PVO werd gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn.

Andere interessante artikels

Persoonsvolgendbudget (pvb) en pleegzorg

Administratie, Geld, Ondersteuning op maat

Onder bepaalde voorwaarden kan een pleeggast met zijn persoonsvolgende budget (pvb) voor zorg een pleegzorger betalen voor bepaalde zorgtaken.

Partners in Parenting (P&P)

Ondersteuning op maat

'Partners in Parenting' (P&P) geeft kinderen die in een leefgroep verblijven en niet of nauwelijks naar huis kunnen een plek buiten de leefgroep. Op die manier krijgen zij alle kansen om te ontwikkelen.