Ga verder naar de inhoud

Participatieraad Pleegzorg West-Vlaanderen

15 oktober 2022 09:30 tot 16:30
Sport Vlaanderen, Woumen

Jouw stem is belangrijk! Daarom nodigen we je graag uit om samen met de ontmoetingsgroepen na te denken over en adviezen te formulieren aan de dienst. We maken het onderwerp participatie zo bespreekbaar voor elk van jullie.

postits brainstorm vergadering

Samen met onze pleegouders, pleegkinderen, pleeggasten en ouders willen we de werking van onze pleegzorgdienst versterken. Daarom komen we jaarlijks met afgevaardigden uit al deze groepen samen op een participatieraad. We denken samen na en luisteren naar jullie adviezen om de werking te verbeteren.

Programma

9u30 - 12u00

In de voormiddag denken de ontmoetingsgroepen (pleegzorgers, ouders, pleegjongeren en pleeggasten) apart na over het centrale thema. Voor 2022 is dat thema zorgcontinuïteit. Elke groep zal dit thema bekijken vanuit diversie invalshoeken en natuurlijk ook in het belang van de eigen groep.

12u00 - 13u30

We voorzien een lekkere broodjeslunch voor alle aanwezigen.

13u30-16u30

In de namiddag volgt de participatieraad, met telkens 2 vertegenwoordigers van elke groep. Zij praten over de standpunten van de verschillende groepen en leggen alles samen. Het resultaat van deze oefening verwerken we nadien tot adviezen aan de dienst.
Voor alle andere aanwezigen voorzien we een leuke workshop.

Kinderen zijn die dag meer dan welkom. We voorzien ook voor hen leuke activiteiten.

Inschrijven

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een mailtje via de knop hieronder of geef een seintje aan jouw begeleider.

Andere interessante activiteiten

Patty brito C Sq Fo8t3j G8 unsplash
Infosessie

Infosessie over pleegzorg (live)

17 november - (alleen voor West-Vlaanderen) TRAX- Traxweg 1, 8800 Roeselare

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert aan de vooravond van de Week van de Pleegzorg een vrijblijvend infomoment over pleegzorg. En dat is nodig. Pleegzorg leg je namelijk niet in één-twee-drie uit. We hebben je heel wat te vertellen.

Man met peuter

Week van de Pleegzorg 2022

18 november

Van 18 tot en met 27 november organiseren we de Week van de Pleegzorg 2022: hét moment om pleegzorg extra in de kijker te zetten en alle pleeggezinnen in Vlaanderen in de bloemetjes te zetten.

meeting vergadering samenkomst
Ontmoeting

Ontmoetingsgroep West-Vlaamse pleegzorgers

24 november - Moorseelsesteenweg 133 8800 Roeselare

Deze groep komt een zestal keer per jaar samen … om elkaar te ontmoeten én om te participeren. Participatie is nl. een belangrijke doelstelling in jeugdhulp. Wij zien participatie als medezeggenschap. In de ontmoetingsgroep komen we samen om onze organisatie te verbeteren.