Ga verder naar de inhoud

Groepstraining Traumasensitief opvoeden - voor pleegzorgers (regio Kortrijk)

19 september 2024 19:30 tot 22:00
De Warande, Ringlaan 30a, 8501 Heule

In deze groepstraining voor pleegzorgers willen we West-Vlaamse pleegzorgers handvatten geven in het omgaan met pleegkinderen, -jongeren en - gasten die trauma ervaren/opgelopen hebben. We willen samen met jullie kijken door een ‘traumabril’ om hun gedrag beter te begrijpen en ermee om te kunnen gaan.

Trauma

Trauma is een begrip dat we vaak horen in pleegzorg. Trauma verwijst naar ingrijpende gebeurtenissen die de meeste pleegkinderen of -jongeren in hun verleden meemaakten zoals mishandeling, verwaarlozing, familiaal geweld, pesterijen, scheiding van ouders,….

De opvoeding van getraumatiseerde kinderen en jongeren kan erg ingewikkeld en belastend zijn. Het in het verleden opgelopen trauma kan negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van het kind. Ook bij volwassenen kan dit nog verder blijven doorspelen. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan op verschillende vlakken: in het pleeggezin, op school, in de omgang met leeftijdsgenoten, enzovoort.

Als gevolg van traumatische ervaringen kunnen pleegkinderen, -jongeren en – gasten problemen ontwikkelen zoals angstklachten, depressie of gedragsproblemen.

Als pleegzorger kan je ervaren dat je gebruikelijke opvoedingsmethoden – de trucjes die zo goed werk(t)en bij je eigen kinderen – bij sommige pleegkinderen totaal niet werken, wat kan leiden tot onmacht.

Daarnaast is het hebben van een beperking of een psychiatrische problematiek een extra risicofactor voor het ontwikkelen van traumaklachten.

Vorming

Groepstraining

We willen daarom met de groepstraining voor pleegzorgers handvatten geven in het omgaan met pleegkinderen, -jongeren en - gasten die trauma ervaren/opgelopen hebben. We willen samen met jullie, pleegzorgers, kijken door een ‘traumabril’ om hun gedrag beter te begrijpen en ermee om te kunnen gaan.

Samen staan we stil bij vragen als ‘wat is een trauma, hoe ontstaan trauma’s, wat zijn de gevolgen van trauma’s, welke gedragingen kan mijn pleegkind/gast als gevolg van trauma laten zien, waar kan ik als pleegzorger op letten, hoe kan ik bijdragen aan hun veiligheid en welzijn, hoe kan ik voor mezelf zorgen als pleegzorger,….’. We staan natuurlijk niet alleen stil bij deze vragen, we trachten ook antwoorden te formuleren.

Waar en wanneer?

De training is gratis en bestaat uit acht bijeenkomsten. Vermits dit een intensief programma is, zullen we vooraf contact met jou opnemen om verwachtingen op elkaar af te stemmen.

De reeks in Kortrijk vindt plaats op volgende donderdagavonden, telkens van 19u30 tot 22u00:

 • 19/9/24
 • 10/10/24
 • 24/10/24
 • 7/11/24
 • 21/11/24
 • 12/12/24
 • 9/1/25
 • 23/1/25
 • reservedatum 6/2/25

Praktische afspraken

 • We proberen stipt te starten met deze vorming.
 • Gezien de sessies op elkaar verder bouwen, is jullie aanwezigheid op alle sessies aangewezen.
 • De training volgen als koppel blijkt een meerwaarde!
 • Wie dit wenst kan beroep doen op pleegzorgverlof voor de vormingssessies. Pleegzorgverlof kan enkel in volle dagen opgenomen worden en is beperkt tot zes dagen per jaar (te verdelen tussen beide partners). Pleegzorgverlof kan ook enkel aangevraagd worden op het moment dat er een pleegkind in uw gezin verblijft. Graag vermelden bij inschrijving als u hier gebruik wil van maken (ook vermelden op welke naam en voor welke dagen), zodat het nodige attest kan bezorgd worden.
 • Het aantal deelnemers is beperkt. De inschrijvingen worden twee weken voor de start afgesloten, of van zodra het maximum aantal deelnemers bereikt werd.

Andere interessante activiteiten

Kind geeft hand aan ouder-volwassene
Vorming

Vormingsreeks Elkaar Versterken in Pleegzorg

9 september - Roeselare, Brugge, Diksmuide of Blankenberge

Pleegzorg West-Vlaanderen biedt alle recent opgestarte pleegzorgers, zowel in bestands- als netwerkpleegzorg, een basisvorming aan. Die bestaat uit vijf vormingsmomenten, waarin we dieper ingaan op een aantal specifieke pleegzorgaspecten. Op die manier willen we jou als nieuwe pleegzorger versterken in deze nieuwe rol.

Kindje zandbak
Vorming

Groepstraining Traumasensitief opvoeden - voor pleegzorgers (regio Ieper)

19 september - ter Waarde 46, 8900 Ieper

In deze groepstraining voor pleegzorgers willen we West-Vlaamse pleegzorgers handvatten geven in het omgaan met pleegkinderen, -jongeren en - gasten die trauma ervaren/opgelopen hebben. We willen samen met jullie kijken door een ‘traumabril’ om hun gedrag beter te begrijpen en ermee om te kunnen gaan.

mensen drankje ontmoeten
Ontmoeting

Pleegzorgcafé Kortrijk

22 september - De warande, Ringlaan 30a 8501 Heule

In het pleegzorgcafé is elke pleegouder welkom die met andere pleegouders zijn mening, zorgen en vragen omtrent pleegzorg wil delen.